ست هدیه

هدیه دادن و هدیه گرفتن بهانه ایست برای محکم کردن پیوندها، بیان احساساتمان آن طور که در دلمان می گذرددر کل هدیه دادن یکی از نیازهای اساسی بشر است که خشنودی و خرسندی به همراه دارد. مهم ترین نکته اینکه یک زندگی خوب را هم به خودمان و هم به دیگران هدیه بدهیم. هم اکنون شرکت افرند مجموعه جامع و متنوعی از انواع ست های هدیه را در دو نوع زنانه و مردانه جهت ارائه فراهم نموده است.